Redskap til fløter, sagbruk og skogsdrift.

Navar: Til å bore hull i tømmerstokker, brukt i tømmerfløting