Sagbruk med dampmaskin

Myrmoen sag og høvleri

Sagbruket til Siljas far i Årringer er en tilnærmet kopi av et eksisterende sagbruk som finnes i dag og disponeres av Eidskog museum. Saga heter Gaustasjøsaga.

Dette er ei dobbel sirkelsag som var vanlig i skogbygda Eidskog i første halvdel av 1900 tallet. Saga ble drevet med dampmaskin, før elektrisiteten tok over i 1950. Dampmaskinen har en sponovn til oppfyring, som en sambygding "fant opp" og fikk patentbrev på. I denne sponovnen ble det fyrt opp med ved, før man kunne fyre med spon. Ved fersk, halvrå spon ble temperaturen i ovnen på 800-900 grader. Spon og bakhon var avfallsprodukter. Derfor var det nyttig å bruke spon til oppfyring av dampmaskinen, og bakhon ble til trekull.

Det trengtes 11-13 mann som mannskap til ei slik sag: 2 sagmestere, 1 kantmester, 1 kløvmester, 2 bakgutter, 3 sjauere, vedkapper og sponjekk.

Les gjerne mer på museetes egen hjemmeside:www.eidskogmuseum.no