Et byggverk i skogen

Bøchmannkanalen, som eies av Ole-Lauritz Bøchmann, selveste skogbaronen i Årringer er fritt inspirert av lignende byggverk, som i dag kan besøkes som severdighet i skogbygda Eidskog.

Det er Soot-kanalen som regnes for å være Norges første og datids største sluseanlegg for tømmerdrift. Det var Engebreth Soot, som var fløtingsinspektør i Haldenvassdraget, som fikk statsstøtte fra den norske stat til å bygge anlegget.  Arbeidet ble påbegynt i 1847 og 600 mann arbeidet med kanalen, som sto ferdig i 1849.

Kanalen er 1.5 km lang og hadde opprinnelig 15 sluser. I dag har den 16 sluser, som alle har navn. Slusene ble bygget av steinblokker fra elveleiet, tettet med rosentorv og kledd innvendig med bord.

I 1920, som regnes for å være et toppår innen tømmerdriften, passerte 222 768 tømmerstokker gjennom Soot-kanalen.

Kanalen ble bygget for å frakte tømmer motstrøms mellom Mangenvassdraget og Haldenvassdraget og omfatter de tre kommunene, Eidskog, Setskog og Høland.

Engebreth Soot eide anlegget frem til sin død i 1859. Arvingene solgte anlegget til Saugbrugsforeningen i 1869. Kanalen var i virksomhet frem til 1932

Eidskog kommune fikk rettighetene til Sootkanalen i 1987. Les mer på Eidskog museums hjemmeside: www.eidskogmuseum.no